2023-tól irány a nyílt forráskód a közigazgatásban?

kami911 képe

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (MvM),Dr. Gulyás Gergely 16/2022. számon, 2022. X. 18-án, kedden a Magyar Közlönyben közzétett MvM rendelete alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozólag ismertette a szakmai követelményeket: A fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) nyílt forráskódú programot alkalmaz mindazon informatikai szolgáltatásnál, ahol azt műszaki, gazdasági okok nem zárják ki, így különösen az elektronikus levelezés biztosításánál, valamint – a böngészőprogramot is ideértve – az irodai alapprogramoknál. Ez lenne a következő lépcsőfok a nyílt forráskódú szoftverek térnyerésében a közigazgatásban? Vagy egy újabb lépés, hogy jobb alkupozíció legyen a kereskedelmi programok beszállítóival szemben? Mielőtt nagyon lelkesednénk, lehet, hogy csak a vármegye, a főispán elnevezések bevezetéséről, valamint központosításról van szó.

Mindezek a feladatok koordinálásával a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. bízta meg a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. Az irányítástámogatási rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a szerződésben foglalt mértékben – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti. Eddig ezeket a rendszereket a 2016-os rendelet értemében a Fejér, a Zalai megyei kormányhivatalai üzemeltették a Budapest Főváros kormányhivatala felügyelet mellett.

A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 19. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) nyílt forráskódú programot alkalmaz mindazon informatikai szolgáltatásnál, ahol azt műszaki, gazdasági okok nem zárják ki, így különösen az elektronikus levelezés biztosításánál, valamint – a böngészőprogramot is ideértve – az irodai alapprogramoknál.

2. § A kormányhivatal vármegyei adatközpontja ellátja a központi alapinfrastruktúra szolgáltatás másodlagos szerepkörét.

3. §

 

(1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lechner) közreműködésével és üzemeltetésében a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. Az irányítástámogatási rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a szerződésben foglalt mértékben – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti.

 

(2) Az adattárházrendszer az alábbi adatköröket kezeli:

a) szakrendszerekből az ügyintézés lefolyására vonatkozó adatok,

b) iratkezelő rendszerekből az iratmozgásokkal, iratkezelési műveletekkel kapcsolatos adatok,

c) a pénzügyi, gazdálkodási rendszerből a működésre vonatkozó adatok,

d) a létesítmény menedzseléssel kapcsolatos adatok,

e) informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos adatok.

 

(3) Az adattárházrendszer az ügyek tartalmára vonatkozó konkrét információt – így különösen az ügyfél-azonosítót,

az ügyfél azonosítását lehetővé tevő adatot, továbbá személyes adatnak minősülő más adatot – nem tartalmaz.

 

(4) Az adattárházrendszer részére adatot szolgáltat

a) a kormányhivatal által működtetett, (2) bekezdés szerinti szakrendszer,

b) külső szerv által működtetett, a kormányhivatal hatósági ügyintézését támogató informatikai rendszer, ha

az adatszolgáltatás műszaki feltételei a működtető szervnél adottak.

 

(5) Az adattárházrendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférést a feladatköréhez tartozó adatkörökre kiterjedően biztosítani kell

a) a kormányhivatal vezető beosztású munkatársainak,

b) a Miniszterelnökség, valamint a szakmai irányító miniszter által vezetett minisztérium irányítási jogok gyakorlására feladat- és hatáskörrel rendelkező munkatársainak,

c) a főispán és a járási hivatal vezetője részére, valamint az általuk erre feljogosított személyeknek.

 

(6) A gazdálkodási rendszer biztosítja

a) az elektronikus számla fogadását,

b) az elektronikus számla kibocsátását és

c) a papírbizonylatok elektronikus képe és az elektronikus számla alapján a gazdálkodási cselekmények

elektronikus elvégzését.
 

(7) Az irányítástámogatási rendszer biztosítja
a) az egységes működés keretein belül a kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és
irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,
b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést és
c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.
 

(8) Az irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a szervezeti átalakulásokból, illetve a rendszer funkcionalitását nem érintő változásokból adódó módosításokat a Lechner saját hatáskörben elvégezheti. E feladatának ellátása nem igényelheti sem a program fejlesztőjének, sem szállítójának a közreműködését.

 

4. § A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén a kormányhivatal akkor adhatja vissza az ügyfélnek az ügyfél által aláírt papíralapú dokumentumot, ha az ügyfél igazoltan vállalja az eredeti beadványnak az adott iratra vonatkozó, jogszabályban előírt megőrzési idejéig, de legalább benyújtást követő két évig történő megőrzését és felhívásra történő bemutatását. E határidőn belül a kormányhivatal indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles. A megőrzési kötelezettségre és annak időtartamára a kormányhivatal az ügyfelet figyelmezteti.
5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet.

 

Hozzászólások

kimarite képe

2010.

A Digitális Magyarország programból egyedül a konkrét időpontok hiányoznak, és ezek nélkül nem látszik, hogy a kormány mikor kezdené növelni a nyílt forráskód arányát az állami informatikában, és mit szeretne megvalósítani a kormányzati ciklus végére. (*)

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve
kimarite képe

Az olcsó állam még messze van (kivonat)

Olyan megoldásokat kell fejleszteni és használni, ami minden platformon megfelelően működik

Szeged Megyei Jogú Város már tíz éve zászlajára tűzte, hogy hivatalában a nyílt forráskódú megoldásokat preferálja. A speciális célszoftverek fejlesztésénél előírja a platformfüggetlen rendszerek szállítását, a dokumentált forráskód és a teljes körű felhasználási, sok esetben a vagyoni jog átruházását is, lehetőség szerint kizárja az olyan megoldások használatát, amelyek járulékos költségeket generálnak, vagy amelyeken harmadik félnek korlátozó joga lehet. Az elmúlt évtizedben csak az irodai alkalmazáscsomag kiváltása több mint százmillió forintos megtakarítást eredményezett a városi költségvetésben.

Sajnos, nem minden közszolgálati szereplő gondolkodik így. A közelmúltban az open source közösségek karácsonyi ajándékként, kitörő lelkesedéssel fogadták a Kormány 1479/2011. (XII. 23.) határozatát az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a határozat meghozatalán túl az elmúlt bő egy évben érdemi előrelépés nem igazán történt. A hivatalok és a Kormány közvetlen irányítása alá tartozó szervek többségükben még mindig a tulajdonosi szoftvereket használják, és közülük néhányan még hosszas vitát követően sem hajlandók befogadni vagy közzétenni dokumentumaikat szabványos formátumban. A dokumentumformátumokon túl az állami szervek még mindig erősen platformfüggő megoldásokat fejlesztenek, fejlesztetnek, még a böngészőben futó alkalmazások is sok esetben csak tulajdonosi szoftverekkel működnek együtt. (forrás: techcorner.hu | ~2011.)

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve