Tűzfal beállitás

Fórum: 

 http://imgur.com/a/NyBPp

Sziasztok!

Most láttam , hogy a tűzfal nincs bekapcsolva hát megtettem. Jó ez a beállitás? A torrentezéshez pl? (qbittirrent)

Köszönöm!

RE: Tűzfal beállitás

@#0
Szia!
Én is ezt és így használom, a torrentet nem zavarja!
Bár van ennél profibb tűzfal is, de nem tudom kell-e ennél jobb!
Majd a guruk megmondják!

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve
kimarite képe

RE:Köszönöm! Hogyan finomitsak?

#3 Valahol megtalálható egy ősember fej nick képet használó fórumtársunk leírása az IPTables-ről, talán a tűzfalaknál, keress rá erre. Egyébként a torrent így is működni fog, a jelen beállításokkal, jól írja a kolléga. Az IPTables jó megoldás, ám ezt pár szóban nem lehet leírni de van irodalma is, másrészt a jelen tűzfaladban az összes alkalmazásra érdemes szabályt állítanod. .. azt, hogy milyen alkalmazásaid vannak, csak te tudod. Vagy használsz egy ingyenes vagy fizetős kereskedelmi tűzfalat, így például a Comodo tudtommal ingyenes.

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve
szhf62 képe

 Zorin 12-őn tapasztaltam,

 Zorin 12-őn tapasztaltam, hogy a Szoftverkezelőben 2 tűzfal(beállítás) telepítése lehetséges (nem csak a gufw). A második tűzfal beállítása elég részletes, könnyen érthető grafikus forma. A Linux Mint Szoftverkezelőben "firestarter" néven el lehet érni ezt a "második formát", ez ugyan nem "annyira" grafikus megjelenítésű mint a Zorinon, de a tűzfalbeállítások "szerkesztés" menüben lehet "finomítani" a protokollon.

@kimarite bizonyára erre a leírásra gondolt: https://linuxmint.hu/blog/2015/12/tuzfal-kell-tuzfal-egy-gepre   :)

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve

Port nyitás!

Nyitott portok listája!
Adott egy Ubuntu szerver és egy Linux Mint Desktop gép.
A szerveren egy Icinga2 nevű monitorozó szoftver fut, amivel a Desktop gépet is szeretném monitorozni.
Az Icinga2 progi látja a Desktop gépet, de nem engedi monitorzoni, mert azt modja hogy a Desktop gépen a 80-as port zárva. Mind a 2 gépben 2-2 kártya van, a 2 gép látja egymást és mind a kettőn van internet.
A Desktop gépen az nmap X.X.X.X IP/port cím vizsgálat után azt írja ki, hogy az összes port zárva. Akkor is ezt írja ki, ha a háttérben megy a Firefox és mondjuk Youtube videót nézek, meg a Desktop gépről SSH-val be vagyok lépve a szerverre.
Próbálkoztam ufw/gufw konfigurálással, de az nmap semmilyen nyitott portot nem lát. Akkor sem ha a tűzfal szolgáltatásokat leállítom.
Tehát az a kérdésem, hogy hogyan tudok egy adott portot kinyitni a Desktop gépen, mondjuk a 80-ast, úgy hogy az nmap is nyitottnak lássa. Válaszokat köszi...
Ubuntu server 16.04, Linux Mint 18,

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve
kimarite képe

Port nyitás!

#7 És ez a parancs mit mutat?

nmap -v -A scanme.nmap.org

-----

nmap
Nmap 7.60 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
 Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
 Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
 -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
 -iR <num hosts>: Choose random targets
 --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
 --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
 -sL: List Scan - simply list targets to scan
 -sn: Ping Scan - disable port scan
 -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
 -PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
 -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
 -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
 -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
 --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
 --system-dns: Use OS's DNS resolver
 --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
 -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
 -sU: UDP Scan
 -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
 --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
 -sI <zombie host[:probeport]>: Idle scan
 -sY/sZ: SCTP INIT/COOKIE-ECHO scans
 -sO: IP protocol scan
 -b <FTP relay host>: FTP bounce scan
PORT SPECIFICATION AND SCAN ORDER:
 -p <port ranges>: Only scan specified ports
  Ex: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080,S:9
 --exclude-ports <port ranges>: Exclude the specified ports from scanning
 -F: Fast mode - Scan fewer ports than the default scan
 -r: Scan ports consecutively - don't randomize
 --top-ports <number>: Scan <number> most common ports
 --port-ratio <ratio>: Scan ports more common than <ratio>
SERVICE/VERSION DETECTION:
 -sV: Probe open ports to determine service/version info
 --version-intensity <level>: Set from 0 (light) to 9 (try all probes)
 --version-light: Limit to most likely probes (intensity 2)
 --version-all: Try every single probe (intensity 9)
 --version-trace: Show detailed version scan activity (for debugging)
SCRIPT SCAN:
 -sC: equivalent to --script=default
 --script=<Lua scripts>: <Lua scripts> is a comma separated list of
      directories, script-files or script-categories
 --script-args=<n1=v1,[n2=v2,...]>: provide arguments to scripts
 --script-args-file=filename: provide NSE script args in a file
 --script-trace: Show all data sent and received
 --script-updatedb: Update the script database.
 --script-help=<Lua scripts>: Show help about scripts.
      <Lua scripts> is a comma-separated list of script-files or
      script-categories.
OS DETECTION:
 -O: Enable OS detection
 --osscan-limit: Limit OS detection to promising targets
 --osscan-guess: Guess OS more aggressively
TIMING AND PERFORMANCE:
 Options which take <time> are in seconds, or append 'ms' (milliseconds),
 's' (seconds), 'm' (minutes), or 'h' (hours) to the value (e.g. 30m).
 -T<0-5>: Set timing template (higher is faster)
 --min-hostgroup/max-hostgroup <size>: Parallel host scan group sizes
 --min-parallelism/max-parallelism <numprobes>: Probe parallelization
 --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <time>: Specifies
   probe round trip time.
 --max-retries <tries>: Caps number of port scan probe retransmissions.
 --host-timeout <time>: Give up on target after this long
 --scan-delay/--max-scan-delay <time>: Adjust delay between probes
 --min-rate <number>: Send packets no slower than <number> per second
 --max-rate <number>: Send packets no faster than <number> per second
FIREWALL/IDS EVASION AND SPOOFING:
 -f; --mtu <val>: fragment packets (optionally w/given MTU)
 -D <decoy1,decoy2[,ME],...>: Cloak a scan with decoys
 -S <IP_Address>: Spoof source address
 -e <iface>: Use specified interface
 -g/--source-port <portnum>: Use given port number
 --proxies <url1,[url2],...>: Relay connections through HTTP/SOCKS4 proxies
 --data <hex string>: Append a custom payload to sent packets
 --data-string <string>: Append a custom ASCII string to sent packets
 --data-length <num>: Append random data to sent packets
 --ip-options <options>: Send packets with specified ip options
 --ttl <val>: Set IP time-to-live field
 --spoof-mac <mac address/prefix/vendor name>: Spoof your MAC address
 --badsum: Send packets with a bogus TCP/UDP/SCTP checksum
OUTPUT:
 -oN/-oX/-oS/-oG <file>: Output scan in normal, XML, s|<rIpt kIddi3,
   and Grepable format, respectively, to the given filename.
 -oA <basename>: Output in the three major formats at once
 -v: Increase verbosity level (use -vv or more for greater effect)
 -d: Increase debugging level (use -dd or more for greater effect)
 --reason: Display the reason a port is in a particular state
 --open: Only show open (or possibly open) ports
 --packet-trace: Show all packets sent and received
 --iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
 --append-output: Append to rather than clobber specified output files
 --resume <filename>: Resume an aborted scan
 --stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
 --webxml: Reference stylesheet from Nmap.Org for more portable XML
 --no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output
MISC:
 -6: Enable IPv6 scanning
 -A: Enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute
 --datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
 --send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
 --privileged: Assume that the user is fully privileged
 --unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
 -V: Print version number
 -h: Print this help summary page.
EXAMPLES:
 nmap -v -A scanme.nmap.org
 nmap -v -sn 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
 nmap -v -iR 10000 -Pn -p 80
SEE THE MAN PAGE (https://nmap.org/book/man.html) FOR MORE OPTIONS AND EXAMPLES

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve

nmap -v -A scanme.nmap.org

nmap -v -A scanme.nmap.org

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-08-10 12:25 CEST
NSE: Loaded 132 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 12:25
Completed NSE at 12:25, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 12:25
Completed NSE at 12:25, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 12:25
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [2 ports]
Completed Ping Scan at 12:25, 0.18s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 12:25, 0.35s elapsed
Initiating Connect Scan at 12:25
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Connect Scan Timing: About 33.57% done; ETC: 12:27 (0:01:01 remaining)
Connect Scan Timing: About 60.70% done; ETC: 12:27 (0:00:39 remaining)
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Completed Connect Scan at 12:27, 92.43s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 12:27
Scanning 4 services on scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Completed Service scan at 12:27, 6.41s elapsed (4 services on 1 host)
NSE: Script scanning 45.33.32.156.
Initiating NSE at 12:27
Completed NSE at 12:27, 9.66s elapsed
Initiating NSE at 12:27
Completed NSE at 12:27, 0.00s elapsed
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (1.5s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 993 closed ports
PORT      STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp    open     ssh        OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.10 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|_  256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open     http       Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-favicon: Unknown favicon MD5: 156515DA3C0F7DC6B2493BD5CE43F795
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
646/tcp   filtered ldp
711/tcp   filtered cisco-tdp
9929/tcp  open     nping-echo Nping echo
31337/tcp open     tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 12:27
Completed NSE at 12:27, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 12:27
Completed NSE at 12:27, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 114.93 seconds
 

Értékelés: 

0
Még nincs értékelve